LUKTRANS UTM CAMP: OPŁATY

LUKTRANS UTM CAMP: ZAPISZ SIĘ | PROGRAM i HARMONOGRAM| REGULAMIN | INSTRUKTORZY


  1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 16 września 2019 r. (decyduje data wpływu opłaty za udział w LUKTRANS UTM CAMP).
  2. Za zgłoszenie uważane jest poprawne zapisanie się do udziału za pośrednictwem serwisu https://e-gepard.eu oraz wniesienie opłaty.
  3. Opłaty mogą zostać wniesione przez usługę szybkich płatności eCard w systemie https://e-gepard.eu lub bezpośrednio na konto Organizatora:
  4. Liczba miejsc jest ograniczona.
  5. LUKTRANS UTM CAMP odbędzie się przy udziale co najmniej 10 uczestników. W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń, organizator ma prawo odwołać realizację obozu. W takim przypadku opłaty wniesione na poczet obozu zostaną zwrócone w terminie 5 dni roboczych od odwołania  LUKTRANS UTM CAMP
  6. Opłaty:
  • do 31.07.2019:

– osoba dorosła, biorąca udział w zajęciach: 549 zł
– osoba dorosła, niebiorąca udziału w zajęciach: 499 zł

  • od 31.07.2019:

– osoba dorosła, biorąca udział w zajęciach: 599 zł
– osoba dorosła, niebiorąca udziału w zajęciach: 549 zł

Kwoty obejmują: zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach.


Dane do przelewu:
Fundacja 4 Alternatywy
ul. Kisielewskiego 59
31-708 Kraków
Nr konta: 13 1750 0012 0000 0000 3055 3608
Tytułem: LUKTRANS UTM CAMP, imię, nazwisko

KONTAKT W SPRAWIE LUKTRANS UTM CAMP:

Kierownik LUKTRANS UTM CAMP: Paweł Derlatka, tel. 794 432 394


LUKTRANS UTM CAMP: ZAPISZ SIĘ | PROGRAM i HARMONOGRAM| REGULAMIN | INSTRUKTORZY

TAK! ZAPISUJĘ SIĘ NA OBÓZ BIEGOWY!