OPŁATY WTM 2021

ZAPISUJĘ SIĘ! | REGULAMIN | WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE

 -31.08.202101.09.2021 – 30.09.202101.10.2021 – 11.12.2021
WTM 140265 zł300 zł350 zł
WTM 105200 zł250 zł300 zł
WTM 64180 zł200 zł250 zł
WTM 45160 zł180zł210 zł
WTM 35120 zł150 zł190 zł

Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”.

Dane do przelewu:

Fundacja 4 Alternatywy
Kisielewskiego 59
31-708 Kraków

Bank: BNP Paribas S.A.
Nr konta: 89 1750 0012 0000 0000 3628 4552
IBAN: PL89175000120000000036284552
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. WTM 140, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.

  • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/ oraz dokonanie płatności w tym serwisie lub wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż 11.12.2021. Po 3 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 30.09.2021, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu) na adres poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych na inne zawody.

ZAPISUJĘ SIĘ! | REGULAMIN | WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE