OPŁATY WTM 2022

ZAPISUJĘ SIĘ!

 -30.06.202201.07.2022 – 30.09.202201.10.2022 – 10.12.2022
WTM 140295 zł330 zł385 zł
WTM 105220 zł275 zł330 zł
WTM 64200 zł220 zł275 zł
WTM 45175 zł200 zł230 zł
WTM 35135 zł165 zł210 zł

Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

  • Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”. Legitymację należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Osobom z niepełnosprawnościami, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje zniżka w wysokości 25 % opłaty startowej. Orzeczenie należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.

Dane do przelewu:

Fundacja Hala
Bank: BNP Paribas S.A.
Nr konta: 81 1600 1462 1882 4987 2000 0004

IBAN: PL81160014621882498720000004
SWIFT/BIC: PPABPLPK

 

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. WTM 140, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.

  • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/ oraz dokonanie płatności w tym serwisie lub wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż 10.12.2022. Po 3 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 30.09.2022, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu) na adres poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych na inne zawody.

ZAPISUJĘ SIĘ!