TABELA OPŁAT: Nowa Huta w czterech smakach 2024

 

 PIERWSZE 2526-5051-7576-100POWYZEJ 100
BIEG 5 KM 45 zł

/ 75 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

50 zł

/ 80 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

55 zł

/ 85 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

60 zł

/ 90 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

65 zł

/ 95 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

BIEG 10 KM 60 zł

/ 90 zł
z pamiątkowym ceramicznym kubkiem

65 zł

/ 95 zł

z pamiątkowym

ceramicznym kubkiem

70 zł

/ 100 zł

z pamiątkowym

ceramicznym kubkiem

75 zł

/ 105 zł

z pamiątkowym

ceramicznym kubkiem

80 zł

/ 110 zł

z pamiątkowym

ceramicznym kubkiem

 

Dane do przelewu:
Fundacja Hala
Numer rachunku bankowego: 11 1600 1462 1882 4987 2000 0003

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu tj. 5 km albo 10 km oraz imię i nazwisko np. 5 km –Jan Kowalski

  1. Organizator nie zwraca raz wniesionej opłaty startowej.
  2. Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania/przekazywania pakietu startowego zawodnika innej osobie ani przepisywania opłat startowych pomiędzy poszczególnymi edycjami zawodów.
  3. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do udziału w biegu.

Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – pomocy bezdomnym zwierzętom w ramach akcji Człowiek zwierzakowi bratem.

 Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
Zniżka przyznawana jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”. Osoby uprawnione do skorzystania ze zniżki dla HDK proszone są o przesłanie pocztą elektroniczną pod adres fundacja@utm.run  tej informacji PRZED REJESTRACJĄ.

Osobom z niepełnosprawnościami, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje zniżka w wysokości 25 % opłaty startowej. Orzeczenie należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.

 

Zapraszamy!
Magda, Paweł i Piotrek