Nadleśnictwo Limanowa ostrzega!

Biegacze, Nadleśnictwo Limanowa zwraca uwagę na zagrożenia w lesie:

– związane z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, burza, wysokie, niskie temperatury) oraz z zagrożeniem pożarowym;
– zagrożenia wynikające z trudnych warunków terenowych – wykroty, jary, stoki, bagna i inne miejsca niebezpieczne (możliwość potknięcia, poślizgnięcia);
– zagrożenia związane z upadkiem przedmiotów z wysokości (np. konary, gałęzie, surowiec drzewny);
– zagrożenia związane z pracą środków transportowych oraz transportowanym materiałem (m.in. drewnem);
– zagrożenia w miejscach składowania i magazynowania surowca drzewnego;
– zagrożenia w miejscach oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych (m.in. środki ochrony roślin, spaliny);
– zagrożenia związane z ekspozycją na szkodliwe czynniki biologiczne (m.in. możliwość, ukąszenia przez owady, kleszcze, żmije, wpływ roślin: pyłki, kolce, ciernie, właściwości parzące, gleba: wirusy, bakterie, grzyby);
– zagrożenia wynikające z obecności osób postronnych;
– zagrożenia ze strony materiałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych mogących przypadkiem znajdować się na terenie lasów;
– zagrożenia związane z sąsiedztwem dróg, szlaków kolejowych, linii i urządzeń energetycznych teleenergetycznych;
– zagrożenia odzwierzęce;
– możliwość zabłądzenia w lesie,
– polowania.