Dziękujemy!

W imieniu Fundacji 4 Alternatywy, gorąco dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom, które wsparły charytatywny wymiar wydarzenia GSB 500 km Ultra Challange

Organizatorom, którymi są:

Kuba Orłów i Ania Karcz, za zaproszenie nas do wspólnych działań, Waszą determinację i zaufanie jakim nas obdarzyliście!

Partnerom:

Trackcourse.com na ręce Jacka Morawskiego składamy podziękowanie za wsparcie techniczne, udostępnienie urządzenia oraz systemu do śledzenia postępów na trasie.

BiegiGorskie.pl – za patronat medialny i promowanie w najbardziej poczytnym serwisie biegowym dziękujemy Dominikowi Ząbczyńskiemu

Darczyńcom:

Pawłowi, Izabeli, Łukaszowi, Joannie, Andrzejowi, Tomkowi, którzy włączyli się czynnie w nasze licytacje charytatywne!
Ewie, Dorocie, Monice, Patrycji, Michałowi, Karolinie, Krzysztofowi, Agnieszce, Hubertowi, Andrzejowi, Magdalenie, Darii, Aleksandrze, Mirosławowi oraz osobom, które postanowiły darowizny przekazać anonimowo.
Wasze wpłaty w wysokości niemal 6000 zł pokryją koszty bieżącej rehabilitacji Maksia i Frania!

DZIĘKUJEMY… i do zobaczenia na biegowym szlaku!
Magda Zyguła, Paweł Derlatka i Piotrek Jasiński

Fundacja 4 Alternatywy