OPŁATY UTM 2022

Edit

OPŁATY ULTRA-TRAIL® MAŁOPOLSKA 2022
27-29.05.2022

   – 31.12.202101.01.2022 – 31.03.202201.04.2022 – 20.05.2022
UTM 240300 zł380 zł420 zł
UTM 170250 zł320 zł370 zł
UTM 105200 zł250 zł300 zł
UTM 64180 zł200 zł250 zł
UTM 45160 zł180 zł210 zł
UTM 35120 zł150 zł190 zł
UTM 10 MEMORIAŁ BARTKA CZAJKOWSKIEGO75 zł85 zł

W tym 15 zł na rzecz Fundacji NAGLE SAMI

100 zł

W tym 30 zł na rzecz Fundacji NAGLE SAMI

5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.

  • Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej.
    Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Osobom z niepełnosprawnościami, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje zniżka w wysokości 25 % opłaty startowej. Orzeczenie należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/ oraz dokonanie płatności w tym serwisie lub wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż 20.05.2022. Po 3 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego.
  • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 31.03.2022, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu) na adres poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.
  • Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych na inne zawody.

Fundacja 4 Alternatywy
ul. Kisielewskiego 59
31-708 Kraków

Bank: BNP Paribas S.A.
Nr konta: 92 1750 0012 0000 0000 3628 4595

IBAN: PL92175000120000000036284595
SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. UTM 240, Jan Kowalski, 1.01.1980 r.