OPŁATY SZCZEBEL CUP 2023

SZCZEBEL CUP 2023 / 16.09.2023 / MSZANA DOLNAPierwsze 25 pakietów startowych

Pakiety 26-50

Pakiety 51-75

Pakiety 76-100

100 zł

125 zł

150 zł

175 zł

Dane do przelewu:

Fundacja 4 Alternatywy

 Bank: BNP Paribas S.A.

Nr konta: 92 1750 0012 0000 0000 3628 4595

IBAN: PL 92175000120000000036284595

SWIFT/BIC: PPABPLPK

Tytuł wpłaty: nazwa wybranego biegu, imię i nazwisko, data urodzenia np. SZCZEBEL CUP, Jan Kowalski, 1.01.1980.

  1. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12.09.2023 r. lub zakończenia zapisów – wyczerpania limitu startujących (decyduje data wpływu opłaty startowej).
  2. Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://www.e-gepard.eu/ oraz dokonanie płatności w tym serwisie lub wpłacenie opłaty startowej na konto Organizatora. Termin płatności to 3 dni od dnia przesłania formularza zgłoszeniowego, nie później jednak niż 19.09.2022. Po 3 dniach Organizator ma prawo do usunięcia z listy startowej zgłoszenia nieopłaconego.
  3. Minimum 5 zł z każdej opłaty startowej zostanie przekazane przez Organizatora na cel charytatywny – akcję „Człowiek zwierzakowi bratem”.
  4. Honorowym Dawcom Krwi przysługuje zniżka w wysokości 10 % opłaty startowej. Rabat przyznawany jest na podstawie legitymacji Honorowego Dawcy Krwi, pod warunkiem, że od ostatniego pobrania minął nie więcej niż rok – zgodnie z zasadami naszego Partnera – akcji „Dawcom w Darze”. Legitymację należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  5. Osobom z niepełnosprawnościami, posiadającym aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności przysługuje zniżka w wysokości 25 % opłaty startowej. Orzeczenie należy okazać w biurze zawodów przy odbiorze numeru startowego. Aby skorzystać ze zniżki należy przed dokonaniem opłaty skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w biegu, do dnia 31.07.2023, możliwy jest zwrot 80 % wniesionej opłaty startowej na konto uczestnika na jego wniosek przesłany pocztą elektroniczną (wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty oraz podaniem numeru rachunku bankowego do zwrotu) na adres poczty elektronicznej: fundacja@utm.run.
  7. W ramach opłaty startowej, Organizator zapewnia zawodnikom m.in. udział w biegu, pomiar czasu, pamiątkowy numer startowy, zabezpieczenie medyczne, wyraźne oznakowanie trasy, depozyt (w biurze zawodów), punkty odżywcze/nawodnienia na trasie, posiłek regeneracyjny po biegu i dla osób, które ukończą bieg w limicie czasu pamiątkowy medal oraz pakiet finiszera.
  8. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które nie ukończyły zawodów, zostały zdyskwalifikowane albo nie wzięły udziału w zawodach.
  9. Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych pomiędzy zawodnikami.
  10. Organizator nie przewiduje możliwości przepisywania pakietów startowych na inne zawody.
  11. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia do udziału w  zawodach.